Trips: 16/ Stops: 28

Route (Stops)

Timings

 • Thane Station (Flyover Bridge)
 • Prabhat Cinema
 • Jambhali Naka
 • Civil / Court
 • RTO Office
 • Kalwa Naka
 • Sahyadri Society
 • Datta Wadi
 • Kharigaon Naka
 • Parsik Shiv Mandir
 • Raj Park
 • Nirmal Nagar
 • Parsik Nagar
 • Sainath Nagar
 • Reti Bunder Circle
 • Pipe Line Bus Stop
 • Toll Naka
 • KMS Diva
 • Diva Village
 • Diva Phata
 • Mankoli
 • Vehele Panchayat
 • Shree Ram Nagar
 • Surya Phata
 • Anjur
 • Hari Niwas Bus Stop
 • Tukaram Niwas
 • Aalimghar

05:04 am
06:04 am
06:49 am
08:19 am
09:14 am
10:19 am
11:54 am
12:54 pm
01:54 pm
02:49 pm
04:19 pm
05:04 pm
06:19 pm
07:19 pm
09:19 pm
10:49 pmSHARE THIS: