Trips: 16/ Stops: 28

Route (Stops)

Timings

 • Aalimghar
 • Tukaram Niwas
 • Hari Niwas Bus Stop
 • Anjur
 • Surya Phata
 • Shree Ram Nagar
 • Vehele Panchayat
 • Mankoli
 • Diva Phata
 • Diva Village
 • KMS Diva
 • Toll Naka
 • Pipe Line Bus Stop
 • Reti Bunder Circle
 • Sainath Nagar
 • Parsik Nagar
 • Nirmal Nagar
 • Raj Park
 • Parsik Shiv Mandir
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Sahyadri Society
 • Kalwa Naka
 • RTO Office
 • Civil / Court
 • Jambhali Naka
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (Flyover Bridge)

05:05 am
06:05 am
07:00 am
08:30 am
09:25 am
10:30 am
12:05 pm
01:05 pm
02:05 pm
03:00 pm
04:30 pm
05:15 pm
06:30 pm
07:30 pm
09:30 pm
11:00 pm

SHARE THIS: