Trips: 28/ Stops: 44

Route (Stops)

Timings

 • Shastrinagar Hospital Dombivali (W)
 • Nana Nani Park
 • Shivaji Chowk Dombivali (E)
 • Char Rasta Chowk
 • Vijaya Bank
 • Shiv Udyog Nagar
 • Sanghavi Garden
 • Pimpleshwar Mandir
 • Shani Mandir
 • Bhaga Sheth / Waze Chowk
 • Manpada Village
 • Premier Company
 • Vaibhav Nagri
 • Badlapur Junction
 • Katai Village
 • Lodha Heaven / Palava
 • Khidkali
 • Khidkaleshwar Mandir
 • Padle Gaon
 • Mhatre Wadi
 • Chintamani Hotel
 • Kalyan Phata
 • Shil Gaon Phata
 • K.S.S. / Cidco Water Supply
 • Bajrang Hotel
 • Vaishali Hotel
 • Mahape Circle
 • Sarovar Darshan Hotel / Millennium Business Park
 • CFC / Hardiliya Company
 • K M S
 • Alfa Laval
 • Sai Prasad Hotel
 • Golden Garage
 • Rabale Naka
 • Rabale Police Station
 • Airoli Station
 • Mindspace
 • Airoli Naka
 • Dighe
 • Mukund Company Gate
 • Vitawa Naka
 • Kalwa Naka
 • Angre Chowk
 • Chendani Koliwada

09:37 am
10:02 am
10:27 am
10:52 am
11:17 am
11:42 am
12:07 pm
01:17 pm
01:42 pm
02:07 pm
02:32 pm
02:57 pm
03:22 pm
03:47 pm
06:07 pm
06:32 pm
06:57 pm
07:22 pm
07:47 pm
08:12 pm
08:37 pm
09:47 pm
10:12 pm
10:37 pm
11:02 pm
11:27 pm
11:52 pm
12:17 amSHARE THIS: