Trips: 8/ Stops: 26

Route (Stops)

Timings

 • Mira Road Station
 • Silver Park
 • Kashigaon
 • Western Hotel
 • Ghodbunder Village Junction
 • Vishram Grih
 • Kajupada
 • Gaimukh
 • Shree Ram Hospital
 • Ovale Village
 • Anand Nagar
 • Dongari Pada
 • Manpada
 • Majiwada Naka
 • Civil / Court
 • Manisha / Sahyadri
 • Raj Park
 • Reti Bunder 3
 • Mumbra Station
 • Amrut Nagar
 • Kismat Colony
 • Almos Colony
 • Kausa Gaon
 • Shimla Park
 • AVK
 • Bharat Gears

11:00 am
12:00 pm
01:00 pm
02:00 pm
07:00 pm
08:00 pm
09:00 pm
10:00 pm


SHARE THIS: