Trips: 12/ Stops: 16

Route (Stops)

Timings

 • Reti Bunder 1
 • Reti Bunder 2
 • Reti Bunder 3
 • Reti Bunder Circle
 • Sainath Nagar
 • Parsik Nagar
 • Raj Park
 • Prem Nagar
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Sahyadri Society
 • Kalwa Naka
 • Court Naka
 • Mahagiri Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Chendani Koliwada

07:34 am
08:34 am
09:34 am
11:04 am
12:09 pm
01:04 pm
04:04 pm
05:04 pm
06:04 pm
07:34 pm
08:34 pm
09:34 pmSHARE THIS: