Trips: 6/ Stops: 29

Route (Stops)

Timings

 • Chendani Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Court Naka
 • Kalwa Naka
 • Manisha Nagar
 • Kharigaon Naka
 • Prem Nagar
 • Raj Park
 • Parsik Nagar
 • Reti Bunder Circle
 • Reti Bunder 1
 • Sainath Hospital
 • Mumbra Station
 • Sanjay Nagar
 • Mumbra Shiv Mandir
 • Kismat Colony
 • Kausa Gaon
 • AVK
 • Bharat Gears
 • Talav
 • Phadke Tantra Niketan
 • Chandicha Pada
 • Khardi Gaon
 • KMS
 • Diva Station
 • Saideep Building
 • Globle High School
 • Aagasan Phatak
 • Aagasan Village

08:00 am
08:55 am
03:13 pm
03:55 pm
04:55 pm
05:23 pmSHARE THIS: