Trips: 9/ Stops: 37

Route (Stops)

Timings

 • Dahisar Mori
 • Khot Bungalow
 • Uttarshiv
 • Govardhan Hotel
 • Kalyan Phata
 • Shil Gaon
 • Diwale Village
 • Bharat Gears
 • AVK
 • Shimla Park
 • Kausa Gaon
 • Almos Colony
 • Kismat Colony
 • Amrut Nagar
 • Mumbra Shiv Mandir
 • Sanjay Nagar
 • Narayan Nagar
 • Latif Clinic
 • Mumbra Station
 • Sainath Hospital
 • Reti Bunder 1
 • Reti Bunder 2
 • Reti Bunder 3
 • Reti Bunder Circle
 • Sainath Nagar
 • Parsik Nagar
 • Raj Park
 • Prem Nagar
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Sahyadri Society
 • Kalwa Naka
 • Court Naka
 • Mahagiri Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Chendani Koliwada

07:43 am
09:43 am
11:28 am
12:48 pm
01:58 pm
04:30 pm
06:40 pm
08:50 pm
10:46 pmSHARE THIS: