Trips: 9/ Stops: 37

Route (Stops)

Timings

 • Chendani Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Mahagiri Koliwada
 • Court Naka
 • Kalwa Naka
 • Sahyadri Society
 • Datta Wadi
 • Kharigaon Naka
 • Prem Nagar
 • Raj Park
 • Parsik Nagar
 • Sainath Nagar
 • Reti Bunder Circle
 • Reti Bunder 3
 • Reti Bunder 2
 • Reti Bunder 1
 • Sainath Hospital
 • Mumbra Station
 • Latif Clinic
 • Narayan Nagar
 • Sanjay Nagar
 • Mumbra Shiv Mandir
 • Amrut Nagar
 • Kismat Colony
 • Almos Colony
 • Kausa Gaon
 • Shimla Park
 • AVK
 • Bharat Gears
 • Diwale Village
 • Shil Gaon
 • Kalyan Phata
 • Govardhan Hotel
 • Uttarshiv
 • Khot Bungalow
 • Dahisar Mori

05:40 am
07:35 am
09:20 am
10:40 am
11:50 am
02:25 pm
04:35 pm
06:45 pm
08:43 pmSHARE THIS: