Trips: 81/ Stops: 37

Route (Stops)

Timings

 • Khidkali
 • Shivmandir
 • Padle Gaon
 • Mhatre Wadi
 • Chintamani Hotel
 • Kalyan Phata
 • Shil Gaon
 • Vishal Hotel
 • Bharat Gears
 • AVK
 • Shimla Park
 • Kausa Gaon
 • Almos Colony
 • Kismat Colony
 • Amrut Nagar
 • Mumbra Shiv Mandir
 • Sanjay Nagar
 • Mumbra Police Station
 • Latif Clinic
 • Mumbra Station
 • Sainath Hospital
 • Reti Bunder 1
 • Reti Bunder 2
 • Reti Bunder 3
 • Reti Bunder Circle
 • Sainath Nagar
 • Parsik Nagar
 • Raj Park
 • Prem Nagar
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Sahyadri Society
 • Kalwa Naka
 • Court Naka
 • Mahagiri Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Chendani Koliwada

06:03 am
06:18 am
06:33 am
06:48 am
07:03 am
07:33 am
07:53 am
08:13 am
08:23 am
08:26 am
08:39 am
08:48 am
08:52 am
09:05 am
09:13 am
09:31 am
09:38 am
09:57 am
10:03 am
10:18 am
10:23 am
10:32 am
10:46 am
10:48 am
11:08 am
11:14 am
11:38 am
11:56 am
12:03 pm
12:13 pm
12:28 pm
12:53 pm
12:58 pm
01:13 pm
01:18 pm
01:33 pm
01:43 pm
02:08 pm
02:20 pm
02:33 pm
02:38 pm
02:52 pm
03:06 pm
03:20 pm
03:34 pm
03:48 pm
04:08 pm
04:58 pm
05:03 pm
05:28 pm
05:44 pm
05:53 pm
06:12 pm
06:26 pm
06:48 pm
07:12 pm
07:40 pm
07:54 pm
08:08 pm
08:22 pm
08:36 pm
09:04 pm
09:13 pm
09:22 pm
09:36 pm
09:50 pm
10:04 pm
10:18 pm
10:32 pm
11:00 pm
11:14 pm
11:23 pm
11:38 pm
11:53 pm
12:08 am
12:23 am
12:38 am
12:53 am
01:08 am
01:38 am
01:58 am

SHARE THIS: