Trips: 58/ Stops: 37

Route (Stops)

Timings

 • Chendani Koliwada
 • Dadoji Konddev Stadium
 • Mahagiri Koliwada
 • Court Naka
 • Kalwa Naka
 • Sahyadri Society
 • Datta Wadi
 • Kharigaon Naka
 • Prem Nagar
 • Raj Park
 • Parsik Nagar
 • Sainath Nagar
 • Reti Bunder Circle
 • Reti Bunder 3
 • Reti Bunder 2
 • Reti Bunder 1
 • Sainath Hospital
 • Mumbra Station
 • Latif Clinic
 • Mumbra Police Station
 • Sanjay Nagar
 • Mumbra Shiv Mandir
 • Amrut Nagar
 • Kismat Colony
 • Almos Colony
 • Kausa Gaon
 • Shimla Park
 • AVK
 • Bharat Gears
 • Vishal Hotel
 • Shil Gaon
 • Kalyan Phata
 • Chintamani Hotel
 • Mhatre Wadi
 • Padle Gaon
 • Shivmandir
 • Khidkali

05:00 am
05:25 am
06:00 am
06:18 am
06:31 am
06:44 am
07:00 am
07:23 am
07:49 am
08:15 am
08:29 am
08:43 am
09:11 am
09:53 am
10:10 am
10:25 am
10:55 am
11:10 am
11:30 am
12:10 pm
12:35 pm
12:49 pm
01:03 pm
01:15 pm
01:31 pm
01:45 pm
02:00 pm
02:55 pm
03:35 pm
04:09 pm
04:23 pm
04:45 pm
05:09 pm
05:37 pm
05:51 pm
06:05 pm
06:19 pm
06:33 pm
07:05 pm
07:09 pm
07:19 pm
07:33 pm
07:47 pm
08:01 pm
08:15 pm
08:29 pm
08:57 pm
09:11 pm
09:20 pm
09:35 pm
09:50 pm
10:05 pm
10:20 pm
10:35 pm
10:50 pm
11:10 pm
11:35 pm
12:05 am

SHARE THIS: