Trips: 40/ Stops: 27

Route (Stops)

Timings

 • Lokmanya Nagar
 • Yashodhan Nagar
 • Savarkar Nagar
 • Savarkar Naka
 • Kamgar Hospital
 • Nitin Company Junction
 • Pradeep Society
 • Hari Niwas
 • A K Joshi Vidyalaya
 • Thane Station
 • Civil / Court
 • Majiwada Naka
 • Kapur Bawdi
 • Manpada
 • Dongari Pada
 • Muchhala College
 • Anand Nagar
 • Ovala
 • Shri Ram Hospital
 • Gaimukh
 • Kajupada
 • Vishram Grih
 • Ghodbunder Village
 • Laxmibaug
 • Dahisar Toll Naka
 • Nancy Colony
 • Borivali Station

07:29 am
07:49 am
08:09 am
08:29 am
08:49 am
09:09 am
09:29 am
09:49 am
10:09 am
10:29 am
11:19 am
11:39 am
11:59 am
12:19 pm
12:39 pm
12:59 pm
01:19 pm
01:39 pm
01:59 pm
02:19 pm
03:49 pm
04:09 pm
04:29 pm
04:49 pm
05:09 pm
05:29 pm
05:49 pm
06:09 pm
06:29 pm
06:49 pm
07:29 pm
07:49 pm
08:09 pm
08:29 pm
08:49 pm
09:09 pm
09:29 pm
09:49 pm
10:09 pm
10:29 pm

SHARE THIS: