Trips: 24/ Stops: 16

Route (Stops)

Timings

 • Tulsidham
 • Vasant Vihar
 • Jawahar Nagar
 • Gandhi Nagar
 • Voltas Company
 • Subhash Nagar
 • Oswal Park
 • Muktai Nagar
 • Gokul Nagar
 • Ambika Yoga Kutir
 • Uthalsar Naka
 • School No 7
 • Civil / Court
 • Talao Pali
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (Flyover Bridge)

06:00 am
06:30 am
07:00 am
07:30 am
08:00 am
08:30 am
09:40 am
10:10 am
10:45 am
11:15 am
11:50 am
12:20 pm
03:40 pm
04:10 pm
04:45 pm
05:15 pm
05:50 pm
06:20 pm
07:15 pm
07:55 pm
08:30 pm
09:00 pm
09:30 pm
10:00 pm

SHARE THIS: