Trips: 50/ Stops: 24

Route (Stops)

Timings

 • Mira Road Station
 • Silver Park
 • Kashigaon
 • Western Hotel
 • Ghodbunder Village
 • Jain Mandir
 • Varsova / Fountain Hotel
 • Vishram Grih
 • Chena Bridge
 • Kajupada
 • Gaimukh
 • Bhayander Pada
 • Shri Ram Hospital
 • Ovale Village
 • Anand Nagar
 • Dongari Pada
 • Manpada
 • Majiwada Naka
 • Civil Hospital
 • Thane Station (Flyover Bridge)
 • Highway Junction
 • MIDC
 • Yashodhan Nagar
 • Lokmanya Nagar

05:50 am
06:15 am
06:40 am
07:05 am
07:30 am
07:55 am
08:10 am
08:25 am
08:45 am
09:10 am
09:30 am
09:50 am
10:10 am
10:30 am
10:55 am
11:10 am
11:35 am
11:50 am
12:15 pm
12:36 pm
12:50 pm
01:18 pm
01:40 pm
02:10 pm
02:40 pm
03:10 pm
03:40 pm
04:10 pm
04:55 pm
05:20 pm
05:45 pm
06:10 pm
06:33 pm
06:40 pm
06:54 pm
07:15 pm
07:36 pm
07:55 pm
08:15 pm
08:35 pm
08:55 pm
09:15 pm
09:40 pm
10:00 pm
10:24 pm
10:45 pm
11:10 pm
11:40 pm
12:10 am
12:40 am

SHARE THIS: