Trips: 50/ Stops: 24

Route (Stops)

Timings

 • Lokmanya Nagar
 • Yashodhan Nagar
 • MIDC
 • Highway Junction
 • Thane Station (Flyover Bridge)
 • Civil Hospital
 • Majiwada Naka
 • Manpada
 • Dongari Pada
 • Anand Nagar
 • Ovale Village
 • Shri Ram Hospital
 • Bhayander Pada
 • Gaimukh
 • Kajupada
 • Chena Bridge
 • Vishram Grih
 • Varsova / Fountain Hotel
 • Jain Mandir
 • Ghodbunder Village
 • Western Hotel
 • Kashigaon
 • Silver Park
 • Mira Road Station

05:29 am
05:54 am
06:19 am
06:44 am
07:09 am
07:34 am
07:49 am
07:59 am
08:24 am
08:49 am
09:09 am
09:29 am
09:49 am
10:09 am
10:29 am
10:49 am
11:09 am
11:29 am
11:49 am
12:10 pm
12:31 pm
12:52 pm
01:19 pm
01:49 pm
02:19 pm
02:49 pm
03:19 pm
03:49 pm
04:34 pm
04:54 pm
05:19 pm
05:44 pm
06:04 pm
06:19 pm
06:29 pm
06:49 pm
07:09 pm
07:31 pm
07:52 pm
08:13 pm
08:34 pm
08:55 pm
09:14 pm
09:34 pm
09:59 pm
10:29 pm
10:59 pm
11:29 pm
12:04 am
12:29 am

SHARE THIS: