Trips: 16 / Stops: 30

Route (Stops)

Timings

 • Lokmanya Nagar
 • Dnyanoday Vidyalaya
 • Indira Nagar
 • Savarkar Naka
 • Kamgar Hospital
 • Gyaneshwar Nagar
 • Shahu Vidyalaya
 • Vaitiwadi
 • Ramchandra Nagar
 • Nitin Company Junction
 • Manapa Bhavan
 • Sarovar Darshan
 • Debonair Society
 • Vandana ST Terminus
 • Hari Niwas
 • Shahu Market
 • ICE Factory
 • A K Joshi Vidyalaya
 • Gaondevi
 • Thane Station (W)
 • Prabhat Cinema
 • Jambhali Naka
 • Civil / Court
 • RTO Office
 • Angre Chowk
 • Kalwa Naka
 • Manisha / Sahyadri
 • Datta Wadi
 • Kharigaon Naka
 • Kharigaon

06:54 am
07:44 am
08:34 am
09:24 am
10:44 am
11:44 am
12:44 pm
01:44 pm
03:09 pm
03:59 pm
04:44 pm
05:39 pm
06:59 pm
07:59 pm
08:59 pm
09:59 pm

SHARE THIS: