Trips: 16 / Stops: 30

Route (Stops)

Timings

 • Kharigaon
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Manisha / Sahyadri
 • Kalwa Naka
 • Angre Chowk
 • RTO Office
 • Civil / Court
 • Jambhali Naka
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (W)
 • Gaondevi
 • A K Joshi Vidyalaya
 • ICE Factory
 • Shahu Market
 • Hari Niwas
 • Vandana ST Terminus
 • Debonair Society
 • Sarovar Darshan
 • Manapa Bhavan
 • Nitin Company Junction
 • Ramchandra Nagar
 • Vaitiwadi
 • Shahu Vidyalaya
 • Gyaneshwar Nagar
 • Kamgar Hospital
 • Savarkar Naka
 • Indira Nagar
 • Dnyanoday Vidyalaya
 • Lokmanya Nagar

06:52 am
07:42 am
08:32 am
09:22 am
10:52 am
11:52 am
12:47 pm
01:42 pm
03:07 pm
03:57 pm
04:42 pm
05:37 pm
07:12 pm
08:07 pm
09:02 pm
09:57 pm

SHARE THIS: