Trips: 15 / Stops: 31

Route (Stops)

Timings

 • Kharigaon
 • Kharigaon Naka
 • Datta Wadi
 • Manisha / Sahyadri
 • Kalwa Naka
 • Angre Chowk
 • RTO Office
 • Civil / Court
 • Jambhali Naka
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (W)
 • Gaondevi
 • A K Joshi Vidyalaya
 • ICE Factory
 • Shahu Market
 • Hari Niwas
 • Vandana ST Terminus
 • Debonair Society
 • Sarovar Darshan
 • Manapa Bhavan
 • Nitin Company Junction
 • Sambhaji Nagar
 • Siddheshwar Talao
 • Khazana
 • Cadbury Junction
 • JK Raymond
 • Vartak Nagar
 • Korus Company
 • Runwal Plaza
 • Yashodhan Nagar
 • Lokmanya Nagar

07:17 am
08:07 am
08:57 am
09:47 am
11:22 am
12:17 pm
01:12 pm
02:02 pm
03:32 pm
04:22 pm
05:12 pm
06:22 pm
07:42 pm
08:42 pm
10:22 pm

SHARE THIS: