Trips: 146 / Stops: 19

Route (Stops)

Timings

 • Wagle Aagar
 • Sathe Nagar
 • Jost Vasahat
 • Indira Nagar
 • Lokmanya Nagar
 • Yashodhan Nagar
 • Savarkar Nagar
 • Kamgar Gate
 • Gyaneshwar Nagar
 • Vaitiwadi
 • Ramchandra Nagar
 • Nitin Company Junction
 • Namdev Wadi
 • Sarovar Darshan
 • Debonair Society
 • Vandana Cinema
 • Hari Niwas
 • Gaondevi
 • Thane Station (Flyover Bridge)

04:00 am
04:10 am
04:25 am
04:50 am
05:05 am
05:25 am
05:40 am
05:55 am
06:05 am
08:15 am
09:15 am
09:25 am
09:50 am
10:10 am
10:20 am
10:50 am
11:10 am
12:10 pm
12:30 pm
12:50 pm
01:10 pm
01:30 pm
01:50 pm
02:10 pm
02:30 pm
02:50 pm
04:00 pm
04:20 pm
04:40 pm
05:00 pm
05:20 pm
05:40 pm
06:00 pm
06:20 pm
06:40 pm
07:00 pm
07:20 pm
07:40 pm
08:30 pm
08:50 pm
09:10 pm
09:30 pm
09:50 pm
10:10 pm
10:30 pm
10:40 pm
10:50 pm
11:00 pm
11:10 pm
11:20 pm
11:40 pm
12:00 am
12:20 am
12:40 am
01:00 am
01:20 am
03:20 am
03:40 amSHARE THIS: